Godziny pracy biblioteki i czytelni:
poniedziałek – 10.00 – 16.00
wtorek – 8.00 – 14.30
środa – 8.00 – 13.00 (praca wewnętrzna)
czwartek – 8.00 – 14.30
piątek – 8.00 – 14.00

Nauczyciel bibliotekarz – mgr Renata Okraszewska Marczyk

Dodatkowo w bibliotece organizowane są:
− spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, przy współpracy z Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida – poniedziałek 15.05 – 15.55 (raz w miesiącu)

− spotkania redakcji szkolnej gazety „Gimzetka” – dwa lub trzy razy w miesiącu (w zależności od potrzeb).

17 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży p. Barbarą Kosmowską, zorganizowane przez bibliotekę działającą w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie z którą współpracujemy już od kilku lat.

indeks