Godziny pracy biblioteki i czytelni:
poniedziałek – 8.15 – 15.00
wtorek – 8.30 – 15.30
środa –  praca wewnętrzna
czwartek – 8.20 – 14.20
piątek – 9.00 – 14.20

Nauczyciel bibliotekarz – mgr Renata Okraszewska Marczyk