Konsultacje rozpoczynają się w październiku. Odbywają się:

dla uczniów w każdy wtorek w godzinach   15:10 – 15:55

dla rodziców w 1 i 3 wtorek miesiąca w godzinach 16:00 – 16:45

Uwaga:

  1. Udział w konsultacjach może być indywidualny lub grupowy.
  2. Konsultacje mają na celu informowanie rodziców o postępach w nauce dzieci oraz wspomaganie dydaktyczne uczniów.