Konsultacje rozpoczynają się w październiku.

Odbywają się w każdy wtorek:

dla uczniów w godzinach   15:10 – 15:55

dla rodziców w godzinach 16:00 – 16:45

Uwaga:

  1. Udział w konsultacjach może być indywidualny lub grupowy.
  2. Konsultacje mają na celu informowanie rodziców o postępach w nauce dzieci oraz wspomaganie dydaktyczne uczniów.