Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018:

Amiri Dorota – język angielski
Bachulski Szymon – fizyka
Badowska-Domaradzka Lidia – matematyka
Bąska-Poznar Elżbieta – biologia
Berniak Iwona – zajęcia techniczne
Cenda Beata – geografia
Cyganik Joanna – wychowanie fizyczne
Dąbrowska Jadwiga – historia, WOS
Faron Ewelina – wos, edukacja dla bezpieczeństwa
Gierk-Bainsky Marzena – język niemiecki
Grymajło Maria – język polski
Gustyn-Skalny Agnieszka – historia, WDŻ
Kalinowska Krystyna – język polski – wicedyrektor szkoły
Kmita Sebastian – wychowanie fizyczne, taniec
Kołodziej Aneta – religia
Kurak Renata – matematyka
Lelątko Elżbieta – język polski
Lipecka Aldona – wychowanie fizyczne
Mazela Bożena – język polski
Mazur Krzysztof – wychowanie fizyczne
Młynarczyk Urszula – matematyka
Obrzut-Wypchał Małgorzata – edukacja dla bezpieczeństwa
Okraszewska Marczyk Renata – nauczyciel bibliotekarz, doradca zawodowy
Oleś Grażyna – informatyka – wicedyrektor szkoły
ks. Ostapiszyn Marek SAC – dyrektor szkoły
Otręba Agnieszka – muzyka
Piórkowska Lidia – język angielski
Porzak Monika – język hiszpański
Razowska Elżbieta – język angielski
Roman Agnieszka – chemia
Siemińska Anita – pedagog, doradca zawodowy
Szczepaniak-Tabor Magdalena – plastyka, zajęcia artystyczne
Sztajner-Janicka Agnieszka – język angielski
Urzędowska Maja – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Wajdzik Katarzyna – chemia
Zawiła Magdalena – informatyka