Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019:

Amiri Dorota – język angielski
Bachulski Szymon – fizyka, informatyka
Bąska-Poznar Elżbieta – biologia, WDŻ
Cenda Beata – geografia
Cyganik Joanna – wychowanie fizyczne
Dąbrowska Jadwiga – historia, WOS
Domaradzki Szymon – informatyka
Faron-Cezary Ewelina – wos, edukacja dla bezpieczeństwa
Gierk-Bainsky Marzena – język niemiecki
Grudzień Klaudia – język angielski
Kalinowska Krystyna – zaj. korekcyjno-kompensacyjne – wicedyrektor szkoły
Kmita Sebastian – wychowanie fizyczne, taniec
Kołodziej Aneta – religia
Kucharczyk Grażyna – WDŻ
Kurak Renata – matematyka
Lelątko Elżbieta – język polski
Lipecka Aldona – wychowanie fizyczne
Mazela Bożena – język polski
Mazur Krzysztof – wychowanie fizyczne
Młynarczyk Urszula – matematyka
Mojska-Knafel Marta – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Okraszewska Marczyk Renata – nauczyciel bibliotekarz, doradca zawodowy
Oleś Grażyna – informatyka – wicedyrektor szkoły
ks. Ostapiszyn Marek SAC – dyrektor szkoły
Otręba Agnieszka – muzyka
Piber-Gonciarz Izabela – język polski
Porzak Monika – język hiszpański
Razowska Elżbieta – język angielski
Roman Agnieszka – chemia
Sobczak Paulina – pedagog
Stachoń Maria – informatyka
Szczepaniak-Tabor Magdalena – plastyka, wiedza o kulturze
Sztajner-Janicka Agnieszka – język angielski
Wajdzik Katarzyna – chemia