Tematy projektów edukacyjnych

Czym jest Projekt Edukacyjny:

Każdy uczeń bierze udział przynajmniej w jednym projekcie.