Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym:

Przewodnicząca: p. Renata Łabuz

Zastępca przewodniczącej: p. Renata Gołdynia

Sekretarz: p. Agata Dutka-Szmigiel

Skarbnik: p. Adam Gurdek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

p. Katarzyna Szegda

p. Elżbieta Piechowicz