Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym:

Przewodnicząca:

Zastępca przewodniczącej:

Sekretarz:

Skarbnik:

 

Skład Komisji Rewizyjnej: