Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym:

Przewodnicząca: p. Halina Wilk

Zastępca przewodniczącej: p. Katarzyna Szegda

Sekretarz: p. Izabela Krakowska

Skarbnik: p. Rafał Sacha

 

Przedstawiciele klas 7 i 8:

p. Robert Konieczny

p. Justyna Kuliga-Jamróz