Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym:

Przewodnicząca: p. Halina Wilk

Zastępca przewodniczącej:

Sekretarz:

Skarbnik:

 

Skład Komisji Rewizyjnej: