W budynku przy ulicy Bulwarowej 33 istnieje Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Apostołów w Krakowie.

Pracujemy w systemie jednozmianowym

Klasy liczą maksymalnie 26 uczniów