Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum i. Królowej Apostołów w Krakowie rok szkolny 2016/2017/