Akcja charytatywna „OPATRUNEK NA RATUNEK”

W listopadzie, we współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” , zorganizowaliśmy w naszej szkole akcję „Opatrunek na ratunek”. Zbieraliśmy różnego rodzaju opatrunki, środki odkażające, drobny sprzęt i urządzenia medyczne, których bardzo brakuje w szpitalach i przychodniach misyjnych. Akcja spotkała się z dużym odzewem ze strony całej Społeczności Szkolnej. Zebraliśmy 32 kg środków i drobnych urządzeń medycznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym niezwykłym dziele niesienia pomocy potrzebującym w Afryce.

Opiekunowie wolontariatu