W związku ze zmianą terminów ferii zimowych ogłoszoną przez MEN, w szkole następuje zmiana terminu klasyfikacji śródrocznej. Wystawianie ocen śródrocznych należy zakończyć do 22 stycznia 2021 roku do godziny 15.00.

Ferie zimowe będą trwały od 4.01.2021 r. do 17.01.2021 r.