Poniżej został podany link do strony, gdzie zebrane zostały telefony pomocowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-antydepresyjne