Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie

W dniu 6 czerwca 2018 r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili Komendę Wojewódzką Policji. Wizyta rozpoczęła się od oprowadzenia po Izbie Dziecka, gdzie przedstawiono nam poszczególne pomieszczenia. Funkcjonariusze pokazali nam sposoby ubezwłasnowolnienia niebezpiecznych osobników. Następnie udaliśmy się do głównego budynku, gdzie zobaczyliśmy sposób uzyskiwania odcisków palców oraz powstawanie portretu pamięciowego. Pani policjantka przedstawiła nam różne historie ze swojej służby. Na zakończenie poszliśmy do Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji. Mundurowi zaprezentowali film, który przedstawiał, czym się zajmuje SPAP, oraz pokazali nam broń, której używają. Na koniec mogliśmy ją wziąć do własnych rąk.”

Zapraszamy do naszej galerii