Aby Święta Wielkiej Nocy

były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia

dającego radość, pokój i nadzieję na lepszy czas.

 

Wszelkiej pomyślności z serca życzy Dyrekcja i cała Społeczność Szkolna