Dyrektor szkoły:
ks. Marek Ostapiszyn SAC

Wicedyrektor szkoły:
Oleś Grażyna

Wicedyrektor szkoły:
Kalinowska Krystyna

Przyjęcia stron:

w każdą środę od października do maja w godzinach 17:15 – 18:00