Prezydium Rady Rodziców

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Apostołów

oraz klas 7 i 8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. W. Pallotiego

w Krakowie:

Przewodniczący – Wojciech Bukowski

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Korban

Skarbnik – Katarzyna Browarska

Sekretarz – Izabela Krakowska