Prezydium Rady Rodziców

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Apostołów

oraz klas 7 i 8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. W. Pallotiego

w Krakowie:

Przewodniczący – Wojciech Bukowski

Z-ca Przewodniczącego – Anna Osieka

Skarbnik – Anna Jurkiewicz

Sekretarz – Milka Tłuścik

email: radarodzicow.liceumpallotyni@interia.pl