Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym:

Liceum:

Przewodnicząca: p. Halina Wilk

Zastępca przewodniczącej: p. Katarzyna Szegda

Sekretarz: p. Izabela Krakowska

Skarbnik: p. Rafał Socha

 

Klasy 7 i 8:

Przewodnicząca: p. Monika Jakubowicz-Adamczyk

Zastępca przewodniczącej: p. Joanna Maślanka

Skarbnik: p. Justyna Kuliga-Jamróz