Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021:

Amiri Dorota – język angielski
Antos Agnieszka – informatyka
Bachulski Szymon – fizyka, informatyka
Bąska-Poznar Elżbieta – biologia, WDŻ
Badowska-Domaradzka Lidia – matematyka
Cenda Beata – geografia
Cyganik Joanna – wychowanie fizyczne
Dąbrowska Jadwiga – historia, WOS
Faron-Cerazy Ewelina – WOS, edukacja dla bezpieczeństwa
Gierk-Bainsky Marzena – język niemiecki
Gustyn-Skalny Agnieszka – historia, WOS
Kalinowska Krystyna – zaj. korekcyjno-kompensacyjne – wicedyrektor szkoły
Kornecki Tomasz – religia
Kurak Renata – matematyka
Lelątko Elżbieta – język polski
Lipecka Aldona – wychowanie fizyczne
Mazela Bożena – język polski
Mazur Krzysztof – wychowanie fizyczne
Okraszewska Marczyk Renata – nauczyciel bibliotekarz, doradca zawodowy
Oleś Grażyna – informatyka – wicedyrektor szkoły
ks. Ostapiszyn Marek SAC – religia, dyrektor szkoły
Otręba Agnieszka – muzyka
Pieczara Grzegorz – chemia
Plata Dorota – język polski
Razowska Elżbieta – język angielski
Roman Agnieszka – chemia
Smęder Artur – geografia
Sobczak Paulina – pedagog
Spyrzewska-Lawęda Jadwiga – matematyka
Swornóg Mariusz – matematyka
Stefanowicz Tomasz – język hiszpański
Szczepaniak-Tabor Magdalena – plastyka, wiedza o kulturze
Sztajner-Janicka Agnieszka – język angielski
Tarapacz Agnieszka – język polski
Wajdzik Katarzyna – chemia, biologia
ks. Wiktor Grzegorz SAC – religia
Wyka Magdalena – psycholog