Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022:

Antos Agnieszka – informatyka
Bachulski Szymon – fizyka
Bąska-Poznar Elżbieta – biologia, WDŻ
Błażkowska Sylwia – fizyka
Braś-Gryzło Małgorzata – historia
Cenda Beata – geografia
Cyganik Joanna – wychowanie fizyczne
Dąbrowska Jadwiga – historia
Faron-Cerazy Ewelina – WOS, edukacja dla bezpieczeństwa
Gierk-Bainsky Marzena – język niemiecki
Górniak Magdalena – język polski
Kalinowska Krystyna – zaj. korekcyjno-kompensacyjne – wicedyrektor szkoły
Kornecki Tomasz – religia
Kozera Aneta – WDŻ
Kucharczyk Grażyna – język polski
Kurak Renata – matematyka
Lelątko Elżbieta – język polski
Lipecka Aldona – wychowanie fizyczne
Mazela Bożena – język polski
Mazur Krzysztof – wychowanie fizyczne
Mazur Magdalena – informatyka
Nawaratne Danuta – język angielski
Okraszewska Marczyk Renata – nauczyciel bibliotekarz, doradca zawodowy
Oleś Grażyna – informatyka – wicedyrektor szkoły
ks. Olszewski Bartosz SAC – religia
ks. Ostapiszyn Marek SAC – religia, dyrektor szkoły
Otręba Agnieszka – muzyka
Pęczek Albert – język angielski
Pieczara Grzegorz – chemia
Plata Dorota – język polski
Razowska Elżbieta – język angielski
Roman Agnieszka – chemia
Smęder Artur – geografia
Sobczak Paulina – pedagog
Spyrzewska-Lawęda Jadwiga – matematyka
Stachurska Eliza – język angielski
Swornóg Mariusz – matematyka
Szczepaniak-Tabor Magdalena – plastyka, wiedza o kulturze
Sztajner-Janicka Agnieszka – język angielski
Wacnik-Trębacz Joanna – język niemiecki
Wajdzik Katarzyna – biologia