Dyrektor szkoły:
ks. Marek Ostapiszyn SAC

Przyjęcia stron:

w każdą środę od października do maja w godzinach 17:15 – 18:00 w szkole podstawowej os. Krakowiaków 47

Wicedyrektor szkoły:
Kalinowska Krystyna

Przyjęcia stron:

w każdy wtorek od października do maja w godz. od 16.00 d0 17.00