Skład Samorządu Uczniowskiego rok szkolny 2019/20120:

przewodnicząca – Gabriela Wilk kl. VIIIa

zastępca przew. – Wiktoria Wilk kl. Ia 3

sekretarz – Magdalena Bzyl kl. Ia 3