Skład Samorządu Uczniowskiego rok szkolny 2023/2024:

przewodnicząca –

zastępca przew. –

sekretarz –