Zasady prowadzenia konsultacji:

1. Harmonogram konsultacji dla uczniów tutaj 

2. Konsultacje z rodzicami – po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.