Zasady prowadzenia konsultacji:

1. konsultacje odbywają się we wtorki na 9 godzinie lekcyjnej, co dwa tygodnie prowadzone przez dwie grupy nauczycieli:

a) nauczyciele języka polskiego, historii, wos, języków obcych, religii, plastyki prowadzą konsultacje od 5 października, co 2 tygodnie
b) nauczyciele przedmiotów ścisłych: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka oraz wychowanie fizyczne rozpoczynają konsultacje 12 października, co 2 tygodnie.

2. Uczniowie zgłaszają gotowość uczestnictwa w konsultacjach nauczycielowi prowadzącemu najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego dzień konsultacji do godz. 15.00. Nauczyciel ustala z uczniami salę, w której odbywają się zajęcia.

3. W przypadku braku chętnych do udziału w konsultacjach, zajęcia nie odbywają się.