Nasz Patron

Dowiedz się więcej o naszym patronie.

Dyrekcja

Zobacz więcej informacji.

Nauczyciele

Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym

Pedagog

Sprawdź godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym