Od poniedziałku:

Sekretariat czynny od 8.00 do 14.00

Szkoła otwarta od 7.00 do 18.00