Moja rewolucja – rok 2019/20

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie ,,Moja rewolucja”, który jest realizowany dzięki współpracy naszej szkoły z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii, Włoch, i Słowenii. Tegoroczna edycja tematycznie koncentruje się na upamiętnieniu przemian społecznych i manisfestacji ruchów kulturowych z 1968 roku. W ramach projektu odbywają się międzynarodowe konferencje, na których przedstawiciele i przedstawicielki grup młodzieżowych z każdego kraju spotykają się i omawiają swoje problemy, postulaty i przedstawiają propozycje zmian społecznych. Młodzież, zainspirowana spotkaniami tworzy swój „manifest”, który zostaje przedstawiony i omówiony przez nich w Parlamencie Europejskim.