W dniach od 28 lipca – 4 sierpnia 2023 roku będzie przeprowadzane uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. W tych dniach należy złożyć w szkole wniosek o ponowną rekrutację do szkoły.

W tym roku rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzana z wykorzystaniem systemu elektronicznego Omikron.

 Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy wejść na stronę internetową:

krakow.e-omikron.pl

zalogować się na tej stronie, wypełnić wniosek on-line, wydrukować go, podpisać (konieczne są podpisy co najmniej jednego z Rodziców oraz Kandydata) i dostarczyć wniosek do szkoły.

Wniosek można dostarczyć na jeden z trzech sposobów:

– w sekretariacie szkoły w dniu 28.07.2023 r. w godzinach pracy sekretariatu

31.07.2023 – od 10.00 do 11.30

od 1.08 do 3.08.2023 r. – 9.00 do 12.00

– poprzez stronę internetową krakow.e-omikron.pl i podpis profilem zaufanym, co jest równoznaczne ze złożeniem wniosku,

– oraz poprzez wysłanie czytelnych zdjęć lub skanów wypełnionego i podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej: rekrutacja.lo@pallotyni.edu.pl 

Wpłynięcie wniosku na w/w adres potwierdzimy wiadomością zwrotną.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej w wyniku rekrutacji uzupełniającej nastąpi w dniu 14 sierpnia 2023 roku do godz. 10.00. 

Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej, prosimy o potwierdzanie woli uczęszczania do naszej szkoły w dniach 14 – 21 sierpnia 2023 roku (od 10.00 do 14.00). 

Kandydat powinien dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej w wyniku rekrutacji uzupełniającej nastąpi w dniu 22 sierpnia 2023 roku do godz. 10.00.